Informace

Menu

Galerie

resident_evil_13391836611184.jpg

Ikona

Kategorie: Postavy

Chris Redfield

chris
Rok narození: 1973
Působiště: U.S. Air Force (dříve), S.T.A.R.S (dříve), BSAA (nyní)
Hratelný v: Resident Evil, Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil 5, Resident Evil 6
Ve filmu ztvárnil: Wentworth Miller chrisw

Chris Redfield je starším bratrem Claire Redfield. V 17 letech se Chris připojil k letectvu Spojených států Amerických. Kromě létání však projevil velký talent se střelnými zbraněmi a také se mu dostalo speciálního výcviku s nožem. Ačkoliv byl velice nadaný, měl neustále spory s nadřízenými a proto byl ve svých 24 propuštěn bez zásluh (ikdyž v jeho spisu stojí, že odešel sám). Po odchodu cestoval po spojených státech, dokud mu jeho kamarád, Barry Burton nenavrhl, aby se v Raccoon City připojil k nově formované jednotce S.T.A.R.S. Chris byl okamžitě přijat a přidělen do týmu Alfa pod vedením Alberta Weskera. Je jedním z mála přeživších incidentu z pohoří Arklay z roku 1998, po kterém se stal doslova posedlým myšlenkou zničení Umbrella Corporation a především také Alberta Weskera. Což se mu na podzim roku 2003 téměř povedlo, ale přišel při tom o svoji partnerku Jill Valentine.
Incident v pohoří Arklay:

24. července 1998 byl Chris se zbytkem alfa týmu vyslán na pátrací misi po bravo týmu do pohoří Arklay. Po incidentu v lese, kde je tým napaden, se přesunou do nedaleké vily. chris2Rozdělí se, Chris nalezne přeživší členku Bravo týmu, Rebeccu Chambers a umírajícího velitele, Enrica Marini, který mu řekne, že v týmu je zrádce. Chris se dozví, že oním zrádcem není nikdo jiný, než jejich velitel, Albert Wesker, který je do vily nalákal, aby shromáždil bojová data bio-zbraní. Při boji Wesker vypustí monstrum zvané tyrant, Chris a Jill jsou nuceni jej porazit, mezitím se Wesker vypaří. Zbytek alfa týmu opouští vilu a ve vrtulníku se vrací zpět do Raccoon City.

Po incidentu:

Po návratu do Raccoon City zažádají zbývající členové S.T.A.R.S o plnou pravomoc k vyšetřování Umbrella Corporation, to je jim však zamítnuto jejich nadřízeným Brianem Ironsem. Vyšetřování proto rozjedou na vlastní pěst. Zatímco Jill zůstává v Raccoon City a Barry se odlétá do Kanady, vydává se Chris do Evropy, do sídla Umbrella Corporation. Rozhodl se vše udržet v tajnosti, před svojí sestrou Claire, protože se bál, že by se do toho mohla také zaplést. Jak se ale později ukázalo, mělo to přesně opačný efekt a Claire se jej vydala hledat do Raccoon City, kde právě vypukla nákaza a později i do Paříže, kde je zajata a převezena na Rockfort Island.

Rockfort Island a Antarktida:

Zatímco je Chris v Evropě, obdrží zprávu od Leona S. Kennedy o tom, že Claire byla zajata a je držena na Rockfort Island. Chris okamžitě přeruší všechny svoje aktivity a vydává se ji hledat. Při prohledávání nalézá Chris všechny dokumenty, po kterých pátral, co ale nečekal bylo setkání s jeho bývalým nadřízeným, Albertem Weskerem. Ten Chrise snadno přemáhá za pomoci své nadlidské síly. Odhalí mu, že Claire je držena v základně na Antarktidě a zmizí.chrisr

Chris se tedy vydává na Antarktidu, kde nalézá Claire v bezvědomí v replice Spencerovi vily, kde to vše začalo. Wesker na antarktidu cestoval, protože pronásledoval Alexii Ashford, která u sebe má poslední vzorek T-Veronica viru. Claire se vydává hledat spoluvězně Steve Burnsida a Chris mezitím sleduje souboj Alexie a Weskera. Chris je s Alexií však nucen bojovat, ale poráží ji. Po smrti Steva aktivuje Chris sebedestrukční tlačítko základy a společně prchají. Do cesty se jim však staví nejprve znovu Alexie a poté opět Wesker. Jejich souboj je však přerušen ničením základny a tak se raději stahují.

Pád Umbrella Corporation:

V roce 2003 se Chris a Jill přidali do proti bio-teroristické jednotky a byli vysláni na Ruskou základnu Umbrella Corporation. Jejich úkolem bylo zničit všechny bio-zbraně a najít usvědčující dokumenty, které by zničily Umbrellu jednou pro vždy.

chris3Přes všechny nepřátele a pasti se dostali až do hlavní části základny, kde na ně čekal plukovní Sergei Vladimir s novou, experimentální bio-zbraní s kódovým názvem T-A.L.O.S. Po jeho porážce získali dost materiálu a Umbrella byla jednou provždy zničena. Jejich úhlavní nepřítel, Albert Wesker, byl však stále na svobodě a oni proto věděli, že jejich boj ještě nekončí.

Založení BSAA a Il Veltro:

Po pádu Umbrella Corporation v roce 2003 bylo zřejmé, že spousta informací, týkajících se výzkumu virů, se dostala na černý trh a že hrozba bio-teroristických útoků je stále aktuální. Chris a Jill pomohli založit organizaci, zvanou BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance), která měla bránit tvorbě a šíření virů.

V roce 2005 se roznesla informace o nové hrozbě, v podobě teroristické skupiny "Il Veltro", která měla již dříve na svědomí několik útoků. Za účelem investigace byl Chris vyslán spolu s novou kolegyní, Jessicou Sherawat, do Finska, kde se měla údajně nacházet základna teroristické skupiny. Jakmile se tam však dostanou, příjdou o veškerou komunikaci se základnou.

V naději, že se jim podaří obnovit signál, vyšplhají na nedalekou horu, kde se stanou svědky nehody, při níž se zřítí letadlo. Na místě dopadu naleznou stopy neznámého viru a vzápětí jsou napadeni skupinou vlků. Utečou do jeskyně, ale i tak jsou se smečkou nuceni bojovat. Chris je zraněn, ale nakonec se jim podaří smečku porazit. Když naleznou cestu z jeskyně, objeví také letiště, které používala Il Veltro, jako svoji základnu. Ředitel BSAA, Clive R. O'Brian se s nimi konečně spojí a oznámí jim, že další dva agenti, Jill Valentine a Parker Luciani se již nehlásí. Byli vysláni, aby nalezli právě Chrise a Jessicu, ale v tuto chvíli se role obrátily, protože O'Brian má podezření, že agenti byli zajati.

Chris navrhne, aby byli do Finska vysláni agenti Keith Lumley a Quint Cetcham, jejichž úkolem bude prohledat letiště a zjistit přesnou polohu lodi, na které se Jill a Parker nacházejí. To se podaří a tak se Chris a Jessica vydávají na novou misi, zachránit Jill a Parkera. Jsou vysazeni na lodi a nuceni odvracet útoky nespočtu zmutovaných monster, ale brzy si uvědomí, že toto není Queen Zenobia, tedy loď, na které jsou Jill s Parkerem, nicméně Queen Semiramis, její přesná kopie. Informují o tom O'Briana a ten jim zajistí pozici Zenobie. Agenti se tam ihned vydávají, po cestě jsou napadeni neznámou mořskou příšerou, ale podaří se jim uniknout a dostat se bezpečně na loď.

Jill a Parkera objeví v kasínu, kde se nachází i jeden člen Il Veltra. Jessica jej rychle zneškodní a odhalí, že se jedná o agenta FBC, Raymonda Vestera, tedy bývalého kolegu právě Jessici a Parkera. Poté se agenti opět rozdělí, Chris a Jill se vydají k laboratořím, kde se pokusí neutralizovat t-Abyss Virus. Jessica a Parker se mezitím pokusí zabránit potopení lodi, ke kterému má brzy dojít. Chris a Jill úspěšně neutralizují virus, ale po cestě zpět potkají postřeleného Parkera. Zjistí, že jej postřelila Jessica, která pracuje jako dvojí agent, ale nepodaří se jim ho včas zachránit z trosek. Jakmile se dostanou na palubu, jsou napadeni obří bio-zbraní, ale podaří se jim ji zneškodnit.

Pro agenty nicméně ještě není konec, ředitel O'Brian jim odhalí celou pravdu o spiknutí, v jehož čele je Morgan Lansdale, bývalý ředitel FBC. Také jim odhalí existenci třetí totožné lodi, Queen Dido. Za účelem zisku nějakých důkazů o spiknutí se vydají Chris a Jill na třetí loď, kde jsou konfrontováni Jackem Normanem, tedy velitelem Il Veltro. Ten se záměrně nakazí T-Abyss virem a napadne agenty. Ti ho však zneškodní a dostanou se k důkazům, které potvrzují účast Lansdalea na spiknutí. Díky důkazům je Lansdale zatčen a FBC rozpuštěna.

Zmizení Jill:

V roce 2006 se BSAA do rukou dostala informace o současné poloze Oswella E. Spencera, jednoho ze zakladatelů Umbrella Corporation. Okamžitě se vydají do Evropy, jejich úkolem je ho zajmout. Když však dorazí, všichni hlídači jsou mrtví a cesta do vily je volná. Uvnitř na ně však čeká spousta pastí a nástrah, včetně strážců podzemí, lidí, na kterých byl testován speciální vir. Když se dostanou do knihovny, nejen že naleznou Spencera mrtvého na podlaze, ale přímo nad ním stojí jejich starý známý, Albert Wesker. Okamžitě spustí palbu, ale jsou snadno poražení jeho nadlidskou silou. Když se Wesker chystá zasadit Chrisovi poslední ránu, Jill se obětuje a strhne Weskera společně s ní z okna.

BSAA okamžitě vyhlásila pátrání, ale ani Jill ani Weskera se nepodařilo najít. 29. listopadu 2006 byli oba oficiálně prohlášeni za mrtvé. Chris tomu nechtěl uvěřit a tak přijal každou misi, kde byla i ta nejmenší šance, že by se mohl dostat k informacím o Jill.

Kijuju:

O tři roky pozděj, v roce 2009 se Chris, stále jako člen BSAA vydává do africké oblasti Kijuju, aby uvěznil obchodníka s bio-zbraněmi, Ricarda Irvinga. Průvodkyní a dočasnou partnerkou se mu stává členka tamní sekce BSAA, Sheva Alomar. chrisjillSpolečně se vydávají do centra, kde jsou napadeni vesničany, kteří si říkají "Majini" a kteří jsou nakaženi vylepšenou verzí Las Plagas. Dostanou se do kontaktu se členy Delta týmu a jejich kapitán, Josh Stone. jim předloží dokumenty o podezřelých místech. Na jedné fotce si Chris všimne ženy, která nápadně připomíná jeho bývalou partnerku, Jill Valentine. Společně vystopují Irvinga ve skladišti, tomu se však podaří uprchnout za pomoci maskované ženy. Irving vyhodí, ve snaze zabít je, skladiště do povětří. Jim se však daří utéci a dále Irvinga pronásledují. Ten si, ve snaze zabít je, pýchá injekci, která obsahuje vir a on se mění v monstrum. Chris a Sheva jej porazí a ještě než zemře, prozradí jim, kam se mají vydat.

Chris a Sheva se setkávají s Excellou Gionnne a jsou nuceni bojovat s monstrem s kódovým názvem U-8. Po jeho porážce dostihnou Excellu, která je však ve společnosti nikoho jiného, než Alberta Weskera a tajemné ženy v plášti. Chris je překvapen, když Wesker odhalí, že ona žena je skutečně Jill Valentine, avšak všechny jeho snahy o komunikaci jsou marné. Po zdlouhavém boji se jim podaří odpojit zařízení, pomocí kterého byla Jill ovládána a tak ji vysvobodit. Chris ji chce okamžitě dostat do bezpečí, ale Jill mu řekne, ať pronásledují Weskera. chris1Chris a Sheva se tedy vydávají po jeho stopě, ale nejprve jsou nuceni bojovat s Excellou, od které získají vzorek, o kterém nemají tušení, k čemu je. Mezitím se Jill dostala do bezpečí a volá jim, že k poražení Weskera budou potřebovat vzorek, který udržuje kontrolu nad virem Uroboros. Ti jej už mají v držení a tak se opět vydávají po Weskerově stopě. Ten se snaží uniknout v letadle, ale Chris a Sheva se do něj dostanou také a způsobí jeho náraz do sopky. Po souboji je do ní Wesker svržen a Chris a Sheva unikají ve vrtulníku, který pilotuje Josh a Jill. Wesker se v posledním marném pokusu snaží strhnout vrtulník, ale je sestřelen RPG a umírá ve žhavé lávě.

Válka v Edonii:

V Prosinci 2012 byl Chris, nyní jako kapitán speciálních jednotek, společně s novým partnerem jménem Piers Nivans a dalšími členy týmu povoláni na západ Evropy, do Edonie, kde se objevil nový druh bio-zbraně, zvaný J'avo. Brzy jsou však přepadni a nuceni se stáhnout. Po cestě narazí na zraněného člena BSAA, pomohou mu a odpálí do vzduchu most, aby je nemohl nepřítel pronásledovat. Potkají také federální agentku Sherry Birkin a s ní Jakea Mullera. Doprovodí je do vrtulníku a zajistí jim klidný odlet tím, že zaměstnají všechny J'avo. Když se později dostane tým na radnici, narazí na ženu, co tvrdí, že je Ada Wong, která jim řekne, že J'avo byli vytvořeni pomocí nového C-viru a že za vším stojí Neo-Umbrella. I přes své podezření souhlasí Chris, že poskytnou ženě ochranu, ona je však brzy zradí a odstřihne Chrise a Pierse od ostatních, které nakazí právě C-virem. Oba jen bezmocně sledují, jak se zbytek týmu mění v monstra a následně jsou jimi napadeni. Chris je omráčen a následně odtažen Piersem do bezpečí. Oba jsou poté zachránění posilami a Chris je odvezen do nejbližší nemocnice.

Amnézie:

Když se Chris v nemocnici probere, trpí amnézií a nevzpomíná si kdo je, nebo co se mu stalo. Trápí ho však nevysvětlitelné pocity viny a proto z nemocnice uteče dřív, než ho kdokoliv zpozoruje. Po dobu dalších šesti měsíců se z něj stane náladoví a agresivní opilec, který se toulá po východoevropských barech a občas si vydělává jako ochranka.

V Červnu 2013 se BSAA konečně podaří Chrise vypátrat. Z něj je však pouhý stín jeho původního já a během potyčky v baru napadne civilistu a na poslední chvíli je zastaven Piersem. Ten mu během rozhovoru ukáže fotky členů jeho bývalého týmu, ale teprve, když Chris uvidí znak BSAA, vrátí se mu alespoň částečně paměť.

Incident v Lanshiang:

I přesto, že si stále nedokáže vybavit onen incident, vrací se Chris do služby a je společně s týmem vyslán do čínské provincie Lanshiang, kde probíhá další z útoku Neo-Umbrella. Úkolem je zajistit budovu, kde je drženo několik rukojmích. Do budovy se dostanou přes střechu, i přesto jsou okamžitě napadeni hordami J'avo. Podaří se jim zachránit rukojmí a dostat se z budovy těsně před jejím zničením. Když však Chris záhlédne několik monster, vybaví se mu incident, za který je údajně zodpovědná Ada Wong a rozhodně se ji dostat za každou cenu.chris4

Znovu se setkávají s Sherry a Jakem a ochrání je před nepřáteli, když však Piers navrhne, aby je eskortovali, Chris rezolutně zamítne a pokračuje v misi. Brzy jsou ovšem znovu napadeni monstrem podobným hadovi a všichni až na Chrise, Pierse a ještě jednoho vojáka, jsou zabiti. I poslední přeživší voják je však nakažen a to nikým jiným než ženou, co se vydává za Adu. Chris a Piers jsou nuceni ho zabít.

Po delší hádce oba pokračují v pronásledování. Dostanou se do skladiště, kde se jim podaří zahnat Adu do kouta, ale těsně předtím, něž Chris zmáčkne spoušť, je zastaven Leonem S. Kennedy. Po krátkém souboji mezi oběma se podaří ženě uniknout a Piers se za ní vydá. To samé chce i Chris, ale Leon ho zastaví a konečně se mu podaří ho trochu sklidnit. Chris a Piers ji pronásledují až do loděnice, kde je však střelena mužem v helikoptéře. Podaří se jim zajistit vzorek viru, ale nezabrání odpálení rakety, která následně infikuje téměř všechny obyvatele blízkého města Tatchi. Chris je následně znovu kontaktován Leonem, který mu řekne, aby zachránil Sherry a Jake z podmořské základny Neo-Umbrella a také, že Jake je nemanželský syn Alberta Weskera, což Chrise šokuje.

Když se jim podaří oba zachránit, řekne Chris Jakeovi, že to právě on mu zabil otce. Během vypjatého momentu namíří Jake na Chrise zbrani, ale nakonec se ovládne a výstřel Chrise mine. Ještě než stihnou odejít, jsou napadeni ultimátním monstrem, zvaným Haos. Sherry a Jake se vydají vlastní cestou a Chris a Piers jsou nuceni bojovat. Monstrum těžce zraní Pierse a téměř ho připraví o ruku, a také se mu podaří chytit Chrise. Piers nevidí jinou možnost jak ho zachránit a proto se infikuje virem a částečně zmutuje. Pomocí elektřiny, kterou nyní vystřeluje z ruky, se mu podaří monstrum zneškodnit a společně s Chrisem utíkají. I přes Chrisovu snahu Pierse uklidnit ví, že je konec a proto když Chris připravuje záchranný modul, strčí jej do něj a zajistí, poté modul odpálí. Haos se pokusí ještě naposledy zničit záchraný modul, ale je nadobro zabit elektrickým výbojem a umírá společně s Piersem. Chris je další den zachráněn vrtulníkem.

Během mise se Chris rozhodl, že po jejím skončení pověsí karieru na hřebík a funkci předá právě Piersovi, ale na jeho památku se rozhodne i nadále zůstat v aktivní službě.

Vyhledávání

Uživatelský Panel

Kontakt

Nové Komentáře

Návštěvní kniha

K novinkam: právě mám na netflixu rozkoukan new seriá...

Zaslal/a: SugeSnake  •  Čas: 14.8.2022 19:29

Návštěvní kniha

Naprosto super stránky, fakt bomba. Hned registrace.

Zaslal/a: SugeSnake  •  Čas: 14.8.2022 19:26

Návštěvní kniha

Netflix chystá seriál dle předlohy, ale podle dosavad...

Zaslal/a: Smile  •  Čas: 31.8.2020 12:12

Návštěvní kniha

Mohli by natočit zase nějaký Resident Evil, furt točí...

Zaslal/a: alchymista  •  Čas: 20.6.2020 19:26

Návštěvnost